Monthly Archives: Mart 1985

İŞTE GERÇEK

Devlet Planlama Teşkilatı’nın hazırladığı gelir dağılımı sonuçlarına göre, Türkiye halkının yüzde 80’ini oluşturan aileler gelirden nüfus içindeki oranlarının yarısından az pay alıyorlar. Buna karşın, yüzde 20 oranındaki aile, nüfus içindeki oranın geri kalanlardan 5 kat fazla pay alıyor. Bu yüzde 20 aile içindeki yüzde 1 aile nüfus geri kalan kısmından tam 14 kat daha fazla…